Ochrana osobních údajů
Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů

Podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) Vám podáváme informaci o zpracování Vašich osobních údajů.

Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je Jakub Karika, tel. 736 254 494, email: info@hotelgoethe.cz

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů je pověřen Jakub Karika.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme osobní údaje, které jste nám poskytl/a v rámci rezervačního formuláře na těchto stránkách nebo ve Smlouvě o ubytování.

K jakému účelu Vaše osobní údaje potřebujeme?

Na základě smluvního vztahu, pro realizaci objednávky, dle právního titulu uzavření a plnění smlouvy.

Jak používáme Vaše osobní údaje?

Nezneužíváme Vaši důvěru. S Vašimi údaji se proto snažíme nakládat tak, aby jejich užití bylo přínosné hlavně pro Vás.

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?

Vaše osobní údaje nejsou předávány žádným třetím osobám.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Po dobu nutnosti uchování dokumentace dle platné legislativy (tj. 5 let).

Jsou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodní organizace)?

Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

Jaká jsou Vaše práva a povinnosti?

V souladu se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
b) právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR)
c) právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
d) právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
e) právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

© 2018-2021 Hotel Goethe